ENVA, bir dijital pazarlama atölyesi. Bilgiye dayanan yaratıcılığı esas alıyor. Sahibi olan İNGEV, kâr amacı olmayan ve teknisyen kalitesi ile tanınan bir sivil toplum kuruluşu. ENVA da öncelikle bir sosyal girişim. Kendisine atölye demesi işlerine profesyonel bir uzmanlıkla ama amatör bir sosyal girişim tutkusu ile yaklaşmasından ötürü.

ENVA’nın atölye konularından birisi video üretimi. Performansının nesnel bir ölçütü var. ENVA’nın üretip yayınladığı YouTube kanalı VİBİO TV, 1,3 milyonu aşan abone sayısı ile Türkiye’nin içerik kalitesi ile erişimi birlikte başaran az sayıda kanalından birisi.

ENVA bu deneyimi ile yaratıcı fikir geliştirmekten kaliteli şekilde görselleştirmeye video yaratım sürecinin tüm aşamalarını yürütüyor. Hedef kitle üzerinde en etkili iletişim aracı olan video içeriklerin üretimi konusunda, iş ve eğlence dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli video prodüksiyon hizmetlerini estetikle buluşturuyor.

ENVA dijital pazarlama konusundaki performansını da İNGEV’le birlikte yürüttüğü çok sayıda proje ile kanıtladı. Türkiye’de ve yurt dışında sosyal medya kampanyaları yürütmek, içerik oluşturmak, web sitelerini ve sosyal medya varlığını yaratıcı bir bütünlükle geliştirmek, içerik için gerekli üretimleri yapmak ENVA’nın atölye çalışmaları arasında. Çalışmaları üç dilde ana dil ustalığı ile yapabilmek, Türkçe, Arapça ve İngilizce tam hakimiyet özellikler arasında.

Dijital kapasite geliştirmenin en önemli araçlarından birisi bilgiyi artırmak. Sosyal medya kullanımı, geliştirmesi, içerik üretimi, özellikle dijital ağırlıklı pazarlama ve iş geliştirme eğitimleri de yine ENVA’nın 3 dilde verebildiği hizmetler. İşi yapmanın yanı sıra eğitimini verip yararlanıcıların da yapabilir olmasını sağlıyor. Kendi kapasitesinin yanı sıra geniş bir eko sistemle duruma özel koordinasyonları üstleniyor.

ENVA bütün işler için etkiyi yaratmayı esas alıyor. Etki ölçümlerini işinin ayrılmaz parçası sayıyor.

Vizion

Müşteriye özel yaratıcı üretim ve uygulamaları ile fark yaratan bir sosyal girişim olmak.

Misyon

Girişimcilerin dijital kapasite gelişimlerine ölçülebilir katkıda bulunarak sosyal fayda sağlamak.