ENVA, KOBİ’lerin dijitalleşme yoluyla büyümelerine destek olmaya önem veren bir sosyal girişimdir. Dijitalleşme süreçleri KOBİ’lerin değişen pazar ve pazarlama koşulları ve tekniklerini hızlıca takip edebilmelerini sağlar ve sürekli değişen iş dünyası ve pazardaki trendleri yakalamalarına yardımcı olur. Bu yüzden ENVA, firmaların dijitalleşmelerine destek vermeye odaklanan eğitim modellerini geliştirerek KOBİ’lere ve girişimcilere sunar. KOBİ’lerin dijitalleşmesini sağlayacak ve girişimcilerin dijital iş modellerine ayak uydurmalarını kolaylaştıracak eğitimlerimizin başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Online Çalışma Araçları
  • Dijitalleşme Stratejileri
  • Sanal Dünyada Markalaşma
  • Dijitalleşme Teknolojileri